gabrielcodebig

Information

Kostpyramiden.dk er inspirationsportalen for mennesker, der søger ny inspiration og muligheden for selv at inspirere andre. Indholdet er ikke en erstatning for kompetent faglig rådgivning af læge, diætist, kostvejleder eller andre professionelle.

Kostpyramiden.dk kan derfor ikke drages til ansvar for hverken positive eller negative følger af brugen af informationer fra denne portal. Ansvaret for at søge kompetent faglig rådgivning og/eller behandling er som altid dit/jeres eget.

Alt materiale på Kostpyramiden.dk tilhører Kostpyramiden.dk. Dette gælder også indlæg og kommentarer der er postet til blog og diverse debatfora. Ingen materialer må kopieres, sælges, distribueres eller på anden måde gengives, uden udtrykkelig skriftlig tilladelse fra Kostpyramiden.dk

Brugere kan dog frit printe materialet til privat ikke-kommercielt brug på betingelse af, at dokumenterne ikke ændres, at der ikke tages penge for formidling af materialet og at Kostpyramiden.dk angives som kilde.

Kostpyramiden.dk forbeholder sig retten til, uden yderligere tilkendegivelse, at bruge alt materiale som bliver sendt til Kostpyramiden.dk, på alle sider i portalen hvor materialet findes relevant og passende.

Kostpyramiden.dk kan ikke gøres ansvarlig for indhold der postes som kommentarer i blog eller diverse debatfora, da portalens åbne funktioner umuliggør en promte kontrol med, hvad der udtrykkes af meninger.

I stedet opfordres brugere, der finder upassende, stødende eller fornærmende indhold, til øjeblikkelig at kontakte webmaster eller redaktøren af den pågældende tråd, der så vil tage skridt til at få indholdet fjernet.

Kostpyramiden.dk forbeholder sig retten til at afvise/fjerne alt materiale, der anses for upassende; pornografisk, stødende, fornærmende, ulovligt, racistisk, chikane af navngivne personer eller materiale, der på anden måde er i strid med god moral og etik.

Kostpyramiden.dk’s nyhedsbrev er en gratis service til dig som bruger portalen, og du kan nårsomhelst, du måtte ønske det, selv framelde dig igen. Ingen brugeres kontaktinformationer vil på noget tidspunkt blive videregivet til andre.

På disse vilkår ønskes du en god oplevelse med Kostpyramiden.dk.

Mange frugtbare hilsner
Kostpyramiden.dk

Skriv en kommentar:


Margrete siger:

Tak for en super inspirerende side, dejligt at se at det endelig handler om kosten som den grundlæggende faktor for ens sundhed.
Mvh Margrete